czwartek, 27 marca 2014

Lech Lechowicz w Opolu

Opole 27 marca, Miejska Biblioteka Publiczna, spotkanie z Lechem Lechowiczem.

piątek, 21 marca 2014

Fotograf O Fotografii - Lech Lechowicz


Lech Lechowicz
Historia fotografii. Cz. 1 1839-1939

Publikacja stanowi pierwszą część powszechnej historii fotografii, obejmującą okres między rokiem 1839 a 1939. Zawiera ona historyczny opis ewolucji fotografii jako elementu kultury wizualnej, skupiający się głównie na przedstawieniu artystycznej ewolucji fotografii uwzględniającej wzajemne relacje fotografii i sztuk pięknych, ich wpływu na fotografię oraz wpływu fotografii na sztuki piękne. Przedstawienie artystycznej ewolucji fotografii dotyczy nie tylko rekonstrukcji przemian formy i treści. Uzupełnia ją prezentacja ewolucji refleksji teoretycznej towarzyszącej tym przemianom reprezentowana wieloma cytatami z tekstów źródłowy, w większości przypadków nie publikowanych w języku polskim. Historyczny opis ukazując miejsce i znaczenie fotografii w kulturze artystycznej omawianego okresu odnosi się  także do jej szerokokulturowego obiegu wynikające z innych niż tylko artystyczne funkcji: fotografii jako dokumentu, jako narzędzia nauki i edukacji czy jako obrazu funkcjonującego w obiegu prywatnym. Tekst ilustrowany jest kilkuset reprodukcjami, które pozwalają pełniej przedstawić czytelnikowi ewolucję obrazowania samej fotografii w różnych obszarach jej zastosowań oraz jej wpływ na obrazowanie w ogóle, a także na  przemiany w świadomości wizualnej homo photographicusa, czyli człowieka epoki fotograficznej.  
Książka liczy 394 strony (format 23,5 x 28,5 cm), 478 ilustracji i 675 odsyłaczy i przypisów oraz prawie 600 pozycji bibliograficznych, a także indeks osób liczący ponad pięćset nazwisk. Opublikowało ją Wydawnictwo Biblioteki i Ośrodka Informacji Filmowej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi jako pracę naukową finansowaną ze środków na naukę w latach 2009–2012 jako projekt badawczy. Książka zdobyła Nagrodę Dziennikarzy w Konkursie na Najlepszy Podręcznik Akademicki w 2013 roku. 

wtorek, 18 marca 2014

Jakub Szymczuk w Opolu

Opole 17 marca, Miejska Biblioteka Publiczna, spotkanie z Jakubem Szymczukiem.

środa, 12 marca 2014

Fotograf O Fotografii - Jakub Szymczuk

Fundacja Warsztatów Fotograficznych 2.8 zaprasza na wznowioną w tym roku serię spotkań „Fotograf o Fotografii”


Fot. Jakub Szymczuk

Fot. Jakub Szymczuk

Fot. Jakub Szymczuk
Naszym pierwszym gościem będzie Jakub Szymczuk, jego zdjęcia z rewolucji na Ukrainie mroziły krew w Polsce. Był w samym sercu wydarzeń, przez dziesięć bardzo długich dni, relacjonował to co działo się na Majdanie. Na Ukrainie był dwa razy. Pierwszy raz po zamieszkach w spokojnym okresie między 11-17 lutego – był to czas oczekiwania i niecierpliwości. Drugi raz przyleciał do Kijowa dzień po rozpoczęciu zamieszek, 19 lutego. Następny dzień spędził na barykadzie na Instytuckiej, gdzie była największa strzelanina. Dzień ten został nazwany „Czarnym Czwartkiem” i był przełomowym momentem w ukraińskiej rewolucji. Jak mówi, nie jest fotoreporterem wojennym, choć przez 3 godziny musiał nim być.
Zdjęcie Jakuba można śledzić na jego stronie na facebooku

Zapraszamy na spotkanie.
17.03.2014 
Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu
ul. Minorytów 4 
godzina: 18.00
Informacje o spotkaniu