niedziela, 29 marca 2015

Cyjanotypia w Łambinowicach

Przeprowadziliśmy warsztaty fotograficzne z techniki szlachetnej jaką jest cyjanotypia.
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji.
Uczestnicy: Młodzież w wieku 13-19 lat z terenu gminy Łambinowice.
Całość realizowana w ramach projektu  "Pamięć fotograficzna" Programu Równać Szanse.